Trendbooki

Prezentujemy nasze publikacje i trendbooki dotyczące kierunków w modzie.

TRENDBOOK ON

Powstanie i rozwój Internetu było wynikiem unikalnego wymieszania strategii militarnej, współdziałania zaawansowanej nauki, technicznej przedsiębiorczości i kontrkulturowej konkurencyjności. Rozwój i dostępność nowych technologii wpłynęły na powstanie społeczeństwa sieci, w którym zasadniczą rolę odegrało ciągłe podłączenie do Internetu, bycie ON-line, a także interakcja techniki i ruchów społecznych, jakie się dokonywały i dokonują nadal. Trendy związane z